Сторінки

понеділок, 15 січня 2018 р.

Неймовірно, але правда

Для зручності складання річного звіту та більш точного нагляду за діяльністю книгозбірні, Радою Бібліотеки  було запроваджено нові правила щодо звітування: «1. Заведена ежемесячная проверка книг, как денежных, так и материальных. 2. Библиотекари к 1-му числу каждого месяца составляют ведомости о движении сумм, о количестве поступивших в библиотеку пожертвованных, купленных и утерянных книг и журналов; о числе подписчиков и посетителей…».
Цікаво, що кількість передплатників та відвідувачів поділялась на групи за статевою та релігіозною ознаками, для чого були розроблені спеціальні таблиці. Всього ж бібліотеку відвідало 10430 користувачів, серед них 9805 чоловіків, 625 жінок, християн 2193, іновірців – 8237. Що стосується передплатнииків, то вони поділяються наступним чином: чоловіків 335, що склало 63% кількості всіх абонентів,196 жінок – 36%, християн 391 – 69%, іновірців – 160 – 30%. Взагалі кількість абонентів серед чоловіків набагато перевищує кількість жінок, а кількість християн майже вдвічі перевершує кількість іновірців.

Отчет Екатеринославской Городской Общественной библиотеки за 1893 год и 1894 год [Электронный ресурс].– Екатеринослав: Типо-Литогр. Губерн. Правления, 1894.– 58 с.– Текст. дан.– Режим доступу: http://www.libr.dp.ua/fullkr/?book=14 (дата звернення: 18.12.17).– Загл. с экрана. Більше про бібліотеку тут
 Ми в соціальних мережах:  Facebook  Twitter

Немає коментарів:

Дописати коментар