Сторінки

понеділок, 15 лютого 2016 р.

Перша друкована книга в Україні

Завершення Іваном Федоровичем 15 лютого 1574 р. друкування свого першого у Львівській типографії видання - “Апостола” - не лише підбивало підсумок річної праці майстра у місті Лева (роботи над книгою розпочались 25 лютого 1573 р.), а й ознаменувало собою початок книгодрукування на українських землях. Вибір Іваном Федоровичем тематики свого першого на українських землях видання дослідники пояснюють, насамперед, його тісними зв'язками з освіченими мирянами і духовенством Львова, котрі піклувались про забезпечення можливостей для подальшого розвитку освіти в Україні. Крім того, у майстра вже був досвід друкування подібної праці.
У Львівський “Апостол” було вміщено додаткові пояснювальні статті. Друкар також наблизив правопис твору до загальноприйнятого в Україні варіанту. Набагато різноманітнішим є художнє оздоблення львівського “Апостола”. У виданні широко використано майстерно виконані заставки, ініціали, кінцівки. Особливе захоплення у фахівців викликають вміщені в праці заставки, які рідко вживались у виданнях, що з'являлись на Заході, являючи собою продовження традиції візантійської школи оздоблення рукописної книги. У львівському виданні “Апостола” вперше з'являється й друкарська марка майстра, під якою було зашифровано підпис: "Іоанн Федорович друкар москвитин".
Оцінюючи значення події, відомий український учений і громадський діяч Іван Огієнко зазначав: "В українській культурі це пам'ятка величезної ваги як перший друк на українській землі. Він мав в історії українського друкарства великі наслідки, бо його наслідували дальші покоління друкарів, а федоровичівські книжкові окраси два століття жили в Україні".
Енциклопедичне видання у 6-ти томах «Україна: хронологія розвитку», видавництво «Кріон»

Немає коментарів:

Дописати коментар